F?RMA PROF?L?1990 y?l?nda N?NO ANAV?, ZEL?HA B?RCAN ve NECAT? KO?  ortakl???yla kurulmu?tur.
 
Aslen 1979'dan  beri bask? sekt?r?nde Rema A.?.  ismi alt?nda s?regelen Nino Anavi'nin faaliyeti , Intermat'?n kurulmas?yla peki?mi?  ve geni?lemi?tir.
 
Bug?n gerek temsilcili?ini ve tek sat?c?l???n?  yapt??? d?nya ?ap?nda ?reticilerin ?r?nleri, gerek sat?? ve sat?? sonras? servis kadrosuyla sekt?r?n  bilinen ve m??terilerinin takdirini  kazanm?? bir kurulu?tur.

 


 ORGAN?ZASYON H?YERAR??S?

Intermat Matbaa Makine Malzemeleri ve San. Tic. Ltd. ?ti.
Huzur  Mahallesi ?mam ?e?me Cad. No:2 AKA ?? Merkezi Daire: 1-2
4.Levent / Seyrantepe / ?stanbul / Turkey
TEL + FAX : + 90 ( 212 ) 332 26 12 ( PBX )

intermat@superonline.com