Alphagary - England

  Plastik Kapak Contalar?:  

Alphagary d?nyan?n say?l? plastik kapak contas? ?retici firmalar?ndan olup,b?t?n imkanlar?n? daha kaliteli kapak contas? ?retebilmek i?in ara?t?rma ve geli?tirmeye yat?r?m yapmaktad?r.

Kapak contas? ?retimindeki m?kemmeliyet?ilik anlay???n? ?retim alan?nda da g?sterdi?i hammadde se?icili?inde ,?retim testlerinde ve pazardaki testleriyle  bu ilkesini devam ettirmektedir.

Plastik kapak conta ?retimi plastik ambalajda bulunan soft i?ecekler,bira,pet?i?e sular?,meyva sular? ve di?er i?ecekler i?indir.

Alphagary kapak conta ?e?itleri;PVC ve PVC olmayan (pvc free )zere iki ?e?ittir.U bu ?r?nler sayesinde plastik ambalaj?n i?indeki i?eceklerin tad?n?, kokusunu ,?st?n safl???n? korur.

Ara?t?rma ?st?ndeki liderli?i ile Alphagary ?r?nleri ?ntermat Ltd garantisi ile T?rkiyede?

 
 

Intermat Matbaa Makine Malzemeleri ve San. Tic. Ltd. ?ti.
Huzur  Mahallesi ?mam ?e?me Cad. No:2 AKA ?? Merkezi Daire: 1-2
4.Levent / Seyrantepe / ?stanbul / Turkey
TEL + FAX : + 90 ( 212 ) 332 26 12 ( PBX )

intermat@superonline.com