LASTRA PLURIMETAL - ?TALYA

Bask? kal?p ?retiminde d?nyan?n say?l? ?reticileri aras?nda yer alan Plurimetal ba?ar? ve b?y?mesini devaml? kalite aray?? ve geli?tirmesine ve bu ba?lamdaki ?nc?l???ne bor?ludur.
Pozitif ve negatif kal?plarda y?llard?r oldu?u gibi ?imdi de teknolojinin son ?r?n? termal kal?pta da d?nya ?ap?nda bir ?r?n geli?tirmi?tir.
Pozitif  Bask? Kal?b? MATRIX
Derin Grenli, suya duyarl?, hazne sular?yla ?ok uyumlu, uzun tirajl? bir bask? kal?b?d?r. Mavi em?lsyonu sayesinde kolayca renk de?i?imlerine uyum sa?lar. H?zla a??labilir ve y?ksek derecede m?rekkep uyumludur. Ayr?ca bask? kimyasallar?na ?ok dayan?kl?d?r.
KALINLIK   0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.50 mm
Negatif Bask? Kal?b? OR?ON

Derin grenli orta ve uzun tirajl? m?kemmel bir m?rekkep su dengeli, koyu ye?il em?lsyonlu. Su bazl? kimyasallarla da ?ok iyi a??labilir.

KALINLIK   0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 mm

CTP Termal Bask? Kal?b? LT-2  
Lastra grubunun CTP Pazar?na sundu?u en son teknoloji. M?kemmel kimyasal ve mekanik ?zelliklere sahiptir. Fotopolimer sayesinde ?st?n bir a?ma ve minimum fireli bask?ya ba?lama temin eder.

Hem IR 830 nM hem de UV 400 nM'de pozland?r?labilir. ?n ?s?tmaya ihtiya? yoktur.

 
CTP Violet Bask? Kal?b? LV - 2 (3)

Lastra grubunun CTP Pazar?na sundu?u en son teknoloji. M?kemmel kimyasal ve mekanik ?zelliklere sahiptir. Fotopolimer sayesinde ?st?n bir a?ma ve minimum fireli bask?ya ba?lama temin eder.

Hem IR 830 nM hem de UV 400 nM'de pozland?r?labilir. ?n ?s?tmaya ihtiya? yoktur.

K?MYASALLAR
  • DEVELOPER
  • ZAMK
  • TEM?ZLEY?C?
  • HAZNE SUYU
  • SOLVENT


 

 

 

 
   

Intermat Matbaa Makine Malzemeleri ve San. Tic. Ltd. ?ti.
Huzur  Mahallesi ?mam ?e?me Cad. No:2 AKA ?? Merkezi Daire: 1-2
4.Levent / Seyrantepe / ?stanbul / Turkey
TEL + FAX : + 90 ( 212 ) 332 26 12 ( PBX )

intermat@superonline.com