SUN CHEMICAL - ?NG?LTERE

Rotatif Ofset (COLDSET)
Ault & Wiborg ?NG?LTERE
Gazete ve rehber bask? piyasas?ndaki her t?r ka??da uygun m?rekkep ve hazne sular? ?retitlir.
Geni? bir ara?t?rma geli?tirme b?l?m? bask? teknolojisinin her yeni geli?mesine, ?retilen yeni bask? ve bask? ?ncesi sitemlere g?re ?r?nlerin geli?tirilmesini ve en geli?mi? bask? teknolojisine uygun olmas?n? sa?lar.
Ayr?ca Sun Chemical, bir ?evrecilik g?stergesi olarak ilk defa soya bazl? gazete m?rekkebini Amerikan gazete yay?nc?lar?n?n ara?t?rmas? ?zerine d?nyada ilk ?reten kurulu?tur.

Kurutmal? Ofset (HEAT SET)

Rotatif ve f?r?nl? makinalarda perdahl? (Calender-B)'dan hafif ku?e (LWC)'ye ve ku?e (Coated) ka??da de?i?en kalite ve gramajl? ka??t s?n?flar?na en uygun bask? m?rekkep serisi mevcuttur.

Geni? batch kapasiteli fabrikalarda ?retilen bu m?rekkepler kalitede istikrar sa?lar. Pigmentlerde kuru toz renk yerine ak?c? pigment kullan?l?r. Di?er ?reticilerce kullan?lmayan bu patentli sistem ?retimde h?z ve m?rekkepte y?ksek parlakl?k sa?lar.

?retimin her safhas?ndakalite kontrol noktalar? vard?r. ISO 9002 ve BS 5750 belgelidir.


LAKLAR
UV veya konvansiyonel laklar, suda eriyen emulsyon vernikler her t?r ?zel ihtiya? i?in ?retilmektedir.

Hazne sular?
Sun chemical bir seri hazne suyu ?retir. En uygunu, m??terinin kendimatbaas?nda kulland??? kimyasallara g?re se?ilir.

D?Z (TABAKA) OFSET
Parlak ku?e, mat ku?e, hamur ka??tlar, etiket ka??d?, parlak ku?e, mat ku?e karton, amerikan karton ?e?itlerine uygun ya? bazl? m?rekkepler konvansiyonel ya da uv sistemlerine uygun olarak ?retilir

D??ERLER?
Sun Chemical ayr?ca serigrafi, s?rekli form, her t?r flexo, Tipo (letter press), Tifdruk (Grav?r), M?rekkep ve yan kimyasallar?n? ?retmekte ve t?m ?retimlerinde en y?ksek kaliteyi sunmaya ?ncelik vermektedir.
Bu da kurumu kendi sekt?r?nde d?nyan?n en b?y?k m?rekkep ?reticisi yapmaktad?r


Intermat Matbaa Makine Malzemeleri ve San. Tic. Ltd. ?ti.
Huzur  Mahallesi ?mam ?e?me Cad. No:2 AKA ?? Merkezi Daire: 1-2
4.Levent / Seyrantepe / ?stanbul / Turkey
TEL + FAX : + 90 ( 212 ) 332 26 12 ( PBX )

intermat@superonline.com